SLOLEKS: Slovenski oblikoslovni leksikon

Kako pregibamo besede v slovenskem jeziku?
  • Legenda:
  • standardna oblika
  • nestandardna oblika
slzasebni tožilec samostalnik m. sp. slzasebna tožilca, zasebnega tožilca, zasebne tožilce, zasebnim tožilcem, zasebnima tožilcema, zasebnih tožilcev, zasebni tožilci, zasebnimi tožilci, zasebnih tožilcih, zasebnemu tožilcu, zasebnem tožilcu oseba en enprivate prosecutor de dederPrivatankläger enprivate prosecutor dederPrivatankläger