SLOLEKS: Slovenski oblikoslovni leksikon

Kako pregibamo besede v slovenskem jeziku?
  • Legenda:
  • standardna oblika
  • nestandardna oblika
slzasebno šolstvo samostalnik s. sp. slzasebnih šolstev, zasebnega šolstva, zasebna šolstva, zasebni šolstvi, zasebnimi šolstvi, zasebnih šolstvih, zasebnim šolstvom, zasebnima šolstvoma, zasebnemu šolstvu, zasebnem šolstvu sl slsprivatno šolstvo en enprivate education enprivate education