SLOLEKS: Slovenski oblikoslovni leksikon

Kako pregibamo besede v slovenskem jeziku?
  • Legenda:
  • standardna oblika
  • nestandardna oblika
slzasebno prislov slnajzasebnejše, zasebnejše zabava en enprivately de deprivat enprivately deprivat