SLOLEKS: Slovenski oblikoslovni leksikon

Kako pregibamo besede v slovenskem jeziku?
  • Legenda:
  • standardna oblika
  • nestandardna oblika
dogmatično prislov, splošni; 000 pojavitev

POVEZANE OBLIKE:
dogmatičen pridevnik