SLOLEKS: Slovenski oblikoslovni leksikon

Kako pregibamo besede v slovenskem jeziku?
  • Legenda:
  • standardna oblika
  • nestandardna oblika
Fornezzi samostalnik, lastno ime, moški spol; 000 pojavitev

POVEZANE OBLIKE:
Fornezzi samostalnik, ženski spol