SLOLEKS: Slovenski oblikoslovni leksikon

Kako pregibamo besede v slovenskem jeziku?
  • Legenda:
  • standardna oblika
  • nestandardna oblika
Kreta samostalnik, lastno ime, ženski spol; 000 pojavitev