SPLETNI SLOVAR SLOVENSKEGA JEZIKA

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
024163 τυμβ-ήρης 2 (ἀραρίσκω) poet. pokopan, grobu podoben, groben θάλαμος.