Slovenščina.eu logo

Recognizer

Upload voice file or record sound. The recording must not exceed 300s.

Povezave do govorne baze, programske kode, modelov in podpornih orodij razpoznavalnika so na voljo na spletni strani Kazalniki projekta RSDO (K2.1, K2.2, K2.3).