Slovenščina.eu logo

Razpoznavalnik

Naloži datoteko z govorom ali posnemi govor. Posnetek ne sme biti daljši od 300s.

Povezave do govorne baze, programske kode, modelov in podpornih orodij razpoznavalnika so na voljo na spletni strani Kazalniki projekta RSDO (K2.1, K2.2, K2.3).