Slovenščina.eu logo

Ekstrakcija povezav

Ekstrakcija povezav je naloga obdelave naravnega jezika, ki poskuša med besedami in/ali besednimi zvezami odkriti pomenske povezave. V splošnem je lahko naloga definirana le kot iskanje povezave brez specifične identifikacije tipa povezave. Prav tako je lahko omejena na iskanje povezav med dokumenti ali znotraj posameznega stavka. V okviru projekta smo polavtomatsko zgradili korpus in naučili model, ki je sposoben prepoznavati 29 tipov povezav med omenitvami znotraj posameznega stavka. Omenitev lahko predstavlja imensko entiteto ali sklic na imensko entiteto (npr. zaimek). Trenutni model je prilagojen na besedila, ki so dostopna na Wikipediji, zato deluje slabše na splošnih besedilih. Poleg prepoznavanja imenskih entitet in odkrivanja koreferenčnosti ekstrakcija povezav predstavlja eno izmed osnovnih in ključnih nalog ekstrakcije informacij.

Spletna storitev je namenjena izključno demonstracijskim namenom in je omejena s številom zahtevkov na časovno enoto ter vnosom dolžine besedila. Za uporabo storitve v okviru vaših aplikacij, si prenesite rezultate projekta, ki so objavljeni v repozitoriju Clarin.si.

76/200
0.25