Slovenščina.eu logo

Razdvoumljanje

Pri nalogi razdvoumljanja se ukvarjamo s prepoznavanjem pomenov večpomenskih besed. Za strojno razumevanje besedil je pomembno, da lahko računalniški modeli prepoznajo, kateri pomen večpomenske besede je uporabljen v dani povedi. Cilj razdvoumljanja besed je za vsako besedo v dani povedi prepoznati njen točen pomen. Pri tem si pomagamo z strojnim slovarjem besed, ki za vsako besedo vsebuje njene možne pomene, in s kontekstom besede v povedi, ki računalniškim modelom poda dovolj informacij da prepoznajo pomen besede.

Spletna storitev je namenjena izključno demonstracijskim namenom in je omejena s številom zahtevkov na časovno enoto ter vnosom dolžine besedila. Za uporabo storitve v okviru vaših aplikacij, si prenesite rezultate projekta, ki so objavljeni v repozitoriju Clarin.si.

48/500