Slovenščina.eu logo

Odkrivanje koreferenčnosti

Odkrivanje koreferenčnosti (oz. razreševanje koreferenc) pomeni gručenje omenitev oz. združevanje omenitev, ki se sklicujejo na isto entiteto. Omenitev predstavlja sklic na pomensko entiteto, ki je v besedilu omenjena kot imenska entiteta, z zaimkom ali pa je implicitno vsebovana v glagolski obliki. Rezultat naloge so tako gruče omenitev, kjer vsaka gruča predstavlja eno entiteto. Algoritmi za odkrivanje koreferenčnosti morajo delovati vsaj na nivoju celotnega dokumenta in poskušati razumeti diskurs na višjem semantičnem nivoju - raboslovju, da lahko dosegajo dobre rezultate. Poleg prepoznavanja imenskih entitet in ekstrakcije povezav je to bolj zahtevna naloga ekstrakcije informacij.

Spletna storitev je namenjena izključno demonstracijskim namenom in je omejena s številom zahtevkov na časovno enoto ter vnosom dolžine besedila. Za uporabo storitve v okviru vaših aplikacij, si prenesite rezultate projekta, ki so objavljeni v repozitoriju Clarin.si.

143/200
0.25