Slovenščina.eu logo

Prepoznavanje imenskih entitet

Prepoznavanje imenskih entitet je naloga obdelave naravnega jezika, pri kateri se za vsako pojavnico (t.j. večinoma besedo) določi, kateri tip objekta predstavlja. Imenske entitete predstavljajo lastna imena oseb, organizacij, zemljepisna imena ter stvarna imena. Algoritmi poskušajo pri prepoznavanju imenskih entitet upoštevati pomen besede ali besedne zveze v kontekstu, v katerem se nahaja. Naloga poleg odkrivanja koreferenčnosti in ekstrakcije povezav predstavlja eno izmed osnovnih in ključnih nalog ekstrakcije informacij.

Spletna storitev je namenjena izključno demonstracijskim namenom in je omejena s številom zahtevkov na časovno enoto ter vnosom dolžine besedila. Za uporabo storitve v okviru vaših aplikacij, si prenesite rezultate projekta, ki so objavljeni v repozitoriju Clarin.si.

189/500