Slovenščina.eu logo

Odgovarjanje na vprašanja

Modeli za odgovarjanje na vprašanja so zmožni iz podanega besedila poiskati ali tvoriti odgovor na vprašanje. Kadar govorimo o ekstraktivnem odgovarjanju na vprašanja se odgovor poišče kar v podanem vhodnem besedilu. Obstaja tudi generativno odgovarjanje na vprašanja, kjer model sam ustvari odgovor. Modele za odgovarjanje vprašanja lahko zasnujemo tako, da rešujejo klasifikacijsko nalogo - to je, da se naučijo izbrati najbolj ustreznega med več podanimi odgovori. Orodje, ki je pred vami, podpira ekstraktivno odgovarjanje na vprašanja. Model v tem primeru iz podanega vhodnega besedila išče začetek in konec dela besedila, kjer se najverjetneje nahaja odgovor na postavljeno vprašanje. Najdene izseke besedila nato vrne kot možne odgovore na vprašanje. Model kot rezultat vrne tri najbolj verjetne odgovore.

Spletna storitev je namenjena izključno demonstracijskim namenom in je omejena s številom zahtevkov na časovno enoto ter vnosom dolžine besedila. Za uporabo storitve v okviru vaših aplikacij, si prenesite rezultate projekta, ki so objavljeni v repozitoriju Clarin.si.

1640/3000