Slovenščina.eu logo

Odprtokodna orodja za slovenski jezik v digitalnem okolju

Pošljite povratne informacije

Prevajalnik

Prevajanje iz angleščine v slovenščino in obratno

Razpoznavalnik

Avtomatska transkripcija zvočnih datotek

Terminološki portal

Terminološki portal z vgrajeno infrastrukturo za samostojno izdelavo terminoloških virov in luščilnikom

Prepoznavanje imenskih entitet

Prepoznavanje imen oseb, organizacij ter zemljepisnih in stvarnih imen

Ekstrakcija povezav

Prepoznavanje imen v besedilu in povezav med njimi

Odkrivanje koreferenčnosti

Prepoznavanje imen v besedilu in koreferenčnosti med njimi

Povzemanje

Strojno povzemanje besedil

Odgovarjanje na vprašanja

Iskanje odgovora na zastavljeno vprašanje v besedilu

Razdvoumljanje

Prepoznavanje pomena besed v sobesedilu

Oddaja besedil: korpus Šolar

Portal za oddajo šolskih besedil za korpus Šolar.

CJVT Označevalnik

Orodje za strojno označevanje slovenskih besedil.

CJVT Svala

Orodje za ročno označevanje popravljenih besedil.

Odprti jezikovni viri za slovenščino

Novi ali nadgrajeni jezikovni viri v repozitoriju CLARIN.SI

Zdravorazumsko sklepanje

Orodje za avtomatsko generiranje zdravorazumskih opisov v naravnem jeziku.

Odkrivanje semantičnih premikov

Orodje za prepoznavanje sprememb v pomenski rabi besed.