Slovenščina.eu

Slovenščina.eu

Spletne storitve, razvite v projektu Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Pošljite povratne informacije

Prevajalnik

Prevajanje iz angleščine v slovenščino in obratno

Razpoznavalnik

Avtomatska transkripcija zvočnih datotek

Terminološki portal

Terminološki portal z vgrajeno infrastrukturo za samostojno izdelavo terminoloških virov in luščilnikom

Prepoznavanje imenskih entitet

Prepoznavanje imen oseb, organizacij ter zemljepisnih in stvarnih imen

Ekstrakcija povezav

Prepoznavanje imen v besedilu in povezav med njimi

Odkrivanje koreferenčnosti

Prepoznavanje imen v besedilu in koreferenčnosti med njimi

Povzemanje

Strojno povzemanje besedil

Odgovarjanje na vprašanja

Iskanje odgovora na zastavljeno vprašanje v besedilu

Razdvoumljanje

Prepoznavanje pomena besed v sobesedilu

Oddaja besedil: korpus Gigafida

Portal za oddajo besedil za referenčni korpus Gigafida.

Oddaja besedil: korpus Šolar

Portal za oddajo šolskih besedil za korpus Šolar.

Oddaja besedil: korpus prevodov

Portal za oddajo besedil za trening strojnega prevajanja.

CJVT Označevalnik

Orodje za strojno označevanje slovenskih besedil.

CJVT Svala [razvojna različica]

Orodje za ročno označevanje popravljenih besedil.

Zdravorazumsko sklepanje

Orodje za avtomatsko generiranje zdravorazumskih opisov v naravnem jeziku.

Odkrivanje semantičnih premikov

Orodje za prepoznavanje sprememb v pomenski rabi besed.